Top Alternatives to Pinta for Windows

Pinta

Pinta Free

A simpler alternative to GIMP

6
51 votes